top of page
WhatsApp Image 2023-06-09 at סלפי.jpeg
WhatsApp Image 2023-06-08 at 18.33.19.jpeg
WhatsApp Image 2023-06-08 at 13.16.54.jpeg
WhatsApp Image 2023-06-08 at 15.13.36.jpeg
WhatsApp Image 2023-06-09 at 17.31.52.jpeg

הכנס ה-17 של
העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים
יתקיים באביב 2024
באוניברסיטה הפתוחה, רעננה.

פרטים נוספים בקרוב

Upcoming Events: Welcome
bottom of page