top of page
WhatsApp Image 2023-06-09 at סלפי.jpeg
WhatsApp Image 2023-06-08 at 18.33.19.jpeg
WhatsApp Image 2023-06-08 at 13.16.54.jpeg
WhatsApp Image 2023-06-08 at 15.13.36.jpeg
WhatsApp Image 2023-06-09 at 17.31.52.jpeg

הכנס ה-17 של
העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים
יתקיים ב-20/6/24
באוניברסיטה הפתוחה, רעננה.

העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים (עיל"ב) שמחה להזמינכם לכנס עיל"ב ה-17. נושא הכנס השנה הנו: "סדרים עולמיים בתזוזה ושינוי: רטוריקה, תיאוריה ומציאות". נושא הכנס משקף את המציאות העולמית המשתנה, ואת הזעזועים והמשברים הפוקדים את המערכת הבינלאומית בכללותה ואת המזרח התיכון ומדינת ישראל בפרט. בכנס יציגו חוקרים וחוקרות בקהילת היחב"ל והלימודים הבינלאומיים את מחקריהם הנוגעים לשינויים אלו מזוויות שונות, שישקפו את המגוון הבין-תחומי של קהילת חוקרי וחוקרות היחב"ל, ואת זהותם.ן וגישתם.ן האפיסטמולוגית והמתודולוגית המחקרית.

לשם חיזוק מגוון זה, הוקמו "קבוצות עניין" קבועות  [Sections] (ראו פירוט באתר האינטרנט המחודש של עיל"ב: https://www.iais-il.org/blank). קבוצות העניין פועלות במודל של קבוצות העניין באגודות האקדמיות הבינלאומיות, ועיל"ב מעודדת ומסייעת ככל הניתן בפעילותן לאורך כל השנה.


בטרם הרישום יש להסדיר את תשלום דמי החברות בעמותה ודמי הכנס, הכוללים את ארוחת הצהריים, בהעברה בנקאית לחשבון העמותה:

בנק הדואר, סניף 1, חשבון 22056459

(סטודנטים: 50 ₪, סגל הוראה ומחקר מן החוץ, כולל פוסט דוקטורנטים: 150 ₪, סגל בכיר: 300 ₪)

יש להירשם לכנס מראש בלינק: https://forms.gle/QFRwyBCbC2R4ecSa9

עד התאריך 1.6.2024

Upcoming Events: Welcome
bottom of page