Convention

כנס עיל"ב השנתי 2022

"מגוון ופלורליזם בחקר היחסים הבינלאומיים"

בחסות המחלקה ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטת חיפה

ביום חמישי ה-12 במאי 2022

הכנס ה-15 של העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים (עיל"ב) תשפ"ב -2022

הכנס יתקיים באוניברסיטת חיפה / פלטפורמה מקוונת בכפוף לנסיבות  

לאחר החזרה לשגרת הכנסים (לפחות ברמה הלאומית) וכנס עיל"ב האחרון שהתקיים בחודש יוני 2021, בכוונתנו לקיים גם השנה את כנס עיל"ב השנתי בצורה המסורתית של מפגשים פיזיים (ככל שהמציאות תאפשר). לצורך כך, הוועדה המארגנת פונה בזאת לחוקרות וחוקרים בתחום של היחסים הבינלאומיים (יחב"ל) על כל גווניו לשתף אותנו בגילוייהם ובתובנותיהם. הוועדה מעודדת חוקרות וחוקרים צעירות/ים ומנוסות/ים, מרצות ומרצים בעלי תואר שני ושלישי, וגם תלמידות ותלמידי תואר שני ודוקטורנטים להציג את מחקריהם בכל תחומי הנושא של היחב"ל והלימודים הבינלאומיים.  

נושא הכנס השנה הנו "מגוון ופלורליזם בחקר היחב"ל". נושא הכנס משקף את הדיונים המתקיימים בשנים האחרונות בקהילת היחב"ל בארץ ובעולם, בנוגע למגוון האינטר-דיסציפלינארי של קהילת חוקרי וחוקרות היחב"ל, כמו גם לזהותם.ן ולגישתם.ן האפיסטמולוגית והמתודולוגית המחקרית. כל אלו משפיעים השפעה ישירה על מחקריהם של חוקרי יחב"ל, ועל התפתחות הדיסציפלינה בארץ ובעולם. נושא זה נבחר בהמשך לדיונים שהתקיימו בפורומים שונים וגם בסדנה של עיל"ב בדצמבר 2021, בנוגע לפיתוח ולשימור המגוון בקהילת חקר היחב"ל בישראל, ובעיל"ב בפרט.

 
Image by Barn Images

FIRST IAIS RESEARCH COLLOQUIUM FOR PH.D. STUDENTS IN INTERNATIONAL STUDIES

סדנאת דוקטורנטים

March, 2022, Beer Sheva