top of page

CLUSTERS
קבוצות עניין ואשכולות ידע

Israeli Association for International Studies
העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים

WhatsApp Image 2021-10-19 at 11.59.45 (5).jpeg
לוגו סופי - chico.jpg
WhatsApp Image 2021-10-19 at 11.59.45.jpeg
WhatsApp Image 2021-10-19 at 11.59.45 (1).jpeg
Volunteers
WhatsApp Image 2021-10-19 at 11.59.45 (3).jpeg
WhatsApp Image 2021-10-19 at 11.59.45 (2).jpeg

בישיבת הועד הפועל של עיל"ב (ספטמבר 2021) הוחלט להקים קבוצות מחקריות וקבוצות עניין לפי נושאים ספציפיים, שיפעלו לאורך השנה: גם בכנס השנתי וגם בסדנאות ואירועים במהלך השנה ובשיתופי פעולה עם גופים נוספים.

ניתן להצטרף לקבוצה קיימת על ידי מילוי הטופס (בבניה).

חברים בעיל"ב המעוניינים להקים קבוצה חדשה מוזמנים לפנות לועד הפועל בדוא"ל: iais@mail.huji.ac.il

ביטחון בינלאומי

הקבוצה תתרכז במחקר העדכני הנוגע לסוגיות של הביטחון הבינלאומי במובנו הרחב, ללא העדפה לאסכולה מחקרית או לנטייה מתודולוגית מסוימת. הקבוצה תפעל לפיתוח וקידום של שיתופי-פעולה וקשרי גומלין פורמליים ובלתי פורמליים בין חברי הקבוצה, לקיום מושב מיוחד בכנס השנתי של העמותה, ומושב ייעודי בכנס החוקרים הצעירים בחקר היחב"ל.

יו"ר הקבוצה: ד"ר כרמלה לוטמר, אוניברסיטת חיפה, lutmarc@yahoo.com  ד"ר אריאל כבירי, המכללה האקדמית גליל מערבי, ariel.kabiri@gmail.com


זכויות האדם ביחסים הבינלאומיים

קבוצת העניין תפגיש חוקרות וחוקרים בכל שלבי הקריירה האקדמית ומכל מגוון הגישות המתודולוגיות והתאורטיות. מטרת הקבוצה הינה ליצור קהילה של חוקרות וחוקרים סביב עניין משותף בממשק שבין זכויות אדם והפוליטיקה הבינלאומית. לטובת מטרה זו, הקבוצה תפעל לקיום סדנאות מחקר, מושבים בכנס עיל"ב השנתי וסדנאות פיתוח מקצועי לתלמידי מחקר וחוקרים בתחילת דרכם. קבוצת המחקר גם תפעל ליצירת והעמקת קשרי עבודה פוריים בין חבריה ולקידום חקר מקומן של זכויות האדם ביחסים הבינלאומיים בישראל. 

יו"ר הקבוצה: פרופ' שרה קאהן ניסר, האוניברסיטה הפתוחה, sarabethkn@gmail.com


קונסטרוקטיביזם בפוליטיקה העולמית

מטרת הקבוצה לקבץ יחדיו חוקרים ותיקים וצעירים המתעניינים בתפקיד המבנה של שיח (discourse) בזירה הבינלאומית. הקבוצה מעודדת בחינה של התפקיד השיחי של שחקנים מדינתיים ולא מדינתיים כאחד. הקבוצה אינה מגדירה מראש את שדה המחקר למרות שהמוקד הראשוני הנו הגוף המרכזי של האו"ם. אנו קוראים לבחון נושאי מחקר מגוונים כדוגמת טרור, מעמד נשים, ביטחון ושלום.

יו"ר הקבוצה: ד"ר חן קרצ'ר, אוניברסיטת אריאל,   kertcherchen@gmail.com


יחסים בינלאומים והמרחב הקיברנטי

הקבוצה תעסוק במגוון ההיבטים הנוגעים ליחסים בינלאומיים והמרחב הקיברנטי, ובכלל זאת לסוגיות הנוגעות לביטחון בינלאומי, פוליטיקה בין-לאומית, דיפלומטיה ולמגוון סוגי השחקנים הטרנס-לאומיים הפועלים בזירה זו. הקבוצה תהיה פתוחה לגישות מחקריות שונות ולמתודולוגיות שונות.

יו"ר הקבוצה: ד"ר אמיר לופוביץ', אוניברסיטת תל אביב amirl@tauex.tau.ac.il


קהילת נשים ומגדר ביחב"ל

הקבוצה תקדם שתי מטרות מרכזיות: (1) יצירה וביסוס של קשרים בין חוקרות ממוסדות שונים ובשלבים שונים של הקריירה האקדמית ו- (2) קידום המחקר בתחומים הנוגעים לפמיניזם ומגדר ביחב"ל בישראל. לצורך כך, הקהילה תקיים מפגשים ייעודיים בכנס השנתי של האגודה אשר יעסקו בקידום הקשרים המקצועיים בין נשים שתחומי המחקר שלהן נוגעים לפוליטיקה בינלאומית בהגדרה רחבה (ביטחון, כלכלה פוליטית, דיפלומטיה ויחסי חוץ, יישוב סכסוכים, שלום, הגירה, משב"ל, גלובליזציה ועוד). בנוסף, הקהילה תעודד כנסים, ימי עיון ותיזום מושבים בכנסים בישראל ובחו"ל בנושאים הנוגעים לפמיניזם ביחב"ל, זכויות נשים, שוויון מגדרי, להט"ב וכו'.

יו"ר הקבוצה: ד"ר שרי אהרוני, אוניברסיטת בן גוריון בנגב saraia@bgu.ac.ilחקר האינטגרציה האירופית והיחסים הבין לאומיים

הקבוצה תעסוק בחקר האינטגרציה האירופית על כלל נדבכיה השונים בהקשר של חקר היחסים הבינלאומיים. הקבוצות פתוחה לגישות מחקריות ולמתודולוגיות שונות ומזמינה חוקרות.ים בראשית דרכם האקדמית, כמו גם חוקרות.ים ותיקים יותר להצטרף לשורותיה. הקבוצה תיזום מושבים ייחודיים בכנסים לאומיים ובינלאומיים, לצד קיום סדנאות מחקר שוטפות בישראל ומחוצה לו בשיתוף מוסדות וחוקרות.ים מחו"ל.

יו"ר הקבוצה: ד"ר הילה זהבי, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב, hilape@bgu.ac.il ; פרופ' שרון פרדו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, pardos@bgu.ac.il

תקשורת בינלאומית  (International Communication)

הקבוצה תעסוק בסוגיות מרכזיות בתקשורת בינלאומית כולל דיפלומטיה ציבורית, תעמולה ועוצמה רכה; כיסוי עיתונאי של מדיניות חוץ ואירועים בזירה הבינלאומית כמו מלחמות, טרור, ישוב סכסוכים, משברים, גלובליזציה, פליטות, משבר האקלים, ותפוצה גרעינית; רשתות טלויזיה איזוריות וגלובליות; השפעות של טכנולוגיות מיידע ותקשורת  (ICT), סקרים ודעת קהל; וניהול תקשורת ודיפלומטיה ציבורית בממשלות ובארגונים. הקבוצה תארגן מושבים בכנס השנתי ותקדם שיתופי פעולה בין חוקרים בתחומי ידע רלבנטיים כמו תקשורת, וקשרים עם קבוצות עבודה דומות באגודות מדעיות בינלאומיות לרבות ISA, APSA ו-ICA. 

יו"ר הקבוצה: פרופ' איתן גלבוע, אוניברסיטת בר-אילן,  eytan.gilboa@biu.ac.il

קבוצת לימודי מודיעין (Intelligence Studies)

הקבוצה, הפועלת בשיתוף פעולה עם הפורום הישראלי ללימודי מודיעין (פיל"מ), מיועדת לחוקרות וחוקרים העוסקים בלימודי מודיעין במובנם הרחב: מודיעין וביטחון לאומי, מודיעין נגדי, מודיעין עסקי, פעילות חשאית, היסטוריה של מודיעין, מתודולוגיה של מודיעין, הוראת מודיעין, מודיעין ודמוקרטיה, סודיות וגישות קונסטרוקטיביסטיות וביקורתיות ללימודי למודיעין. הקבוצה פתוחה לחוקרות וחוקרים מרקעים שונים ולגישות מתודולוגיות שונות, וכן מעודדת מחקרים המשלבים חידושים תיאורטיים ואמפיריים לצד כלים יישומיים והמלצות למדיניות. 

יו"ר הקבוצה: ד"ר אופק רימר, האוניברסיטה העיברית בירושלים  ofek.riemer@mail.huji.ac.il ,  ד"ר אודי ערן, אוניברסיטת חיפה eeiran@poli.haifa.ac.il 

bottom of page